23 януари 2011 г.

И Европейският съвет за научни изследвания работи с базата данни Scopus

Европейският съвет за научни изследвания (European Research Council - ERC)  ще използва мултидисциплинарната библиографска база данни  Scopus , която регистрира научни  публикации и цитати. Целта на съвета е  да проследява и оценява качеството на проектите по Седмата рамкова програма на Европейската комисия. Финансиращият орган  предоставя  възможности за финансиране на наука в целия свят.  Вижте отворените конкурси  в областта на науките за живота, физическите и социалните науки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар