29 януари 2011 г.

Дейности “Мария Кюри” по Седма рамкова програма

На националния информационен ден по програма "Хора", проведен  на  17.01.2011 г.  проф. Шопов от  БАН  разяснява  в презентация дейностите “Мария Кюри” по Седма рамкова програма.   Плановете на Европейската комисия за дейностите “Мария Кюри” по 7-ма Рамкова програма за 2007-2013  в раздел People (Хора) е да бъдат раздадени до 4,7 милиарда евро за 7 години.

Няма коментари:

Публикуване на коментар