23 януари 2011 г.

2 848 нови научни публикации за 2010 г. на българските учени


Как изглежда равносметката за научната продукция на българските учени за 2010 г.?  Общо 2 848 са новите научни публикации в базата данни SCOPUS, публикувани през 2010 година от български учени и колективи. Така общо публикациите на български учени в базата данни стават 63 405.  В тази цифра са и включените за 2011 година 108 публикации.
По области на знанието през 2010 г. най-много се публикува по:
1. Физика и астрономия (758)
2. Химия (437)
3. Медицина (403)

Най-много публикации имат научните работници в:
1. Българска академия на науките и прилежащите и научни институти.
2. Софийски  университет "Св. Кл.Охридски".
3. Медицински университет в София.

По заглавия най-много научни статии за 2010 г. са в изданията:
1. Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences (202)
2. Aip Conference Proceedings (109)
3. Journal of Physics Conference Series (81)
4. Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes in Artificial
Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics - 63
5. ACM International Conference Proceeding Series (46)
6. Biotechnology and Biotechnological Equipment (42)
7. Pediatriya (37)
8. Bulgarian Journal of Agricultural Science (31)
9. Diffusion and Defect Data Pt B Solid State Phenomena (30)
10. Chemistry (24)

През последните години най-благоприятна като количествено изражение е била 2009 година с 3327 публикации. Следвана от 2007  г. с публикувани 3 253 статии. 2008 г. - с 3 069 статии и 2010 г. - 2 849 научни публикации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар